މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

​މަޑުއްވަރީ އާލާ ބޯޓު ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ރ. އަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ ރ. މަޑުއްވަރީ އާލާ ބޯޓް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ހިގައްޖެއެވެ.

އާލާބޯޓު އަޑިއަށް ގޮއްސައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިން ރ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ބ. އަތޮޅާއި ކައިރިއަށް ކާށިދޫ ކަނޑު ތެރެއަށްށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ދާންދިމާވި ސަބަބަކީ ރާޅެއްއަރައި ދިޔަވާން ފެށުމުންނެވެ. 

ކޯސްޓުގެ އެހީގައި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން ވަނީ ބ. އޭދަފުއްޓަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

ބޯޓުއަޑިއަށް ގޮއްސައިވާއިރު ރ. މަޑުއްވަރީންވެސް ވަނީ ބޯޓަށް އެހީވުމަށް ޓީމެއް ފުރާފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ