މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް

ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިނގުރައިދޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް

ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެކި އަތޮޅުތައްވެސް ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 30 ބައިވެރިން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމް މި ހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުގެ 17 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް އެ ރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ