މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން

ރ. މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށް އާރްޑީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ރ. މީދޫގައި އަޅައިދިނުމަށް ވައުދުވި ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑިސީ) އާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. 

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 135,137,652.70 ރުފިޔާއެވެ. އަދި މުޅި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމުމަށް 500 ދުވަސް ދެވިފައިވާނޭ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް ސަރުކާރުން އެކި ފަހަރުމަތިން ބުނެފައިވާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް، އެކި އަހަރުމަތިން ބަޖެޓު ކުރިނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. 

އަދި ކުރެހުން ނިމި ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައިކަމަށް މިފަހުން އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ މީދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެސް ވެއެވެ. 

ސަރުކާރުން ކުރިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މީދޫގައި އަޅަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. 

މީދޫގައި މިހާރު ހުންނަނީ ސިއްހީ މަރުކަޒެކެވެ. އެތަނަކީ މިހާރުވެސް 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ތަނެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ