މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީދޫ ކައުންސިލް

މީދޫ ކައުންސިލަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އުމްރާއަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ ގުރުއަތު ނަގައިފި

ރ. މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އެ ރަށުގެ ދެ ރައްޔިތަކު އުމްރާއަށް ފޮނުވުމަށް ވީ ވައުދާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް އުމްރާއަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތު ނަގައިފިއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެ ރަށުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި 5 މެންބަރުން ވަނީ، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އެ ރަށުގެ ދެ ރައްޔިތަކު އުމްރާއަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ވައުދު ވެފައެވެ. އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އުމްރާ ދަތުރު ދިނުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް އެދި ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ މިފަހަރު ވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ.  
 
އެ ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން މީހަކު ހޮވުން މި ރޭވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރު ލިބިފައިވަނީ، ޝަރީފާ އަބްދުލް ޙަމީދު ދަނބުފަށުވިގެ، ޝަޒްނާ ސަޢީދު ދެރަހައެވެ.
 
ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ، ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު 2 މީހުން އުމްރާއަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޢައިޝާ 10 months ago

ވަރަށް ބަރާބަރު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ