މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިއްތިހާދު

ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އޮކްޓޯބަރު މަހު

ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 12 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ 13 އޮކްޓޯބަރުން 22 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި މުބާރާތަކީ އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް ޖުމުލަ 4 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

40%
އުފާވި
20%
ދެރަވި
20%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ