މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު

މި ހަފުތާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ވަކި ސަބަބެއް ވިދާޅުނުވެ ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ބަންދު ކޮށްފައިވާކަމަށް ކުރިންވެސް ހާމަކޮށްފައި ވާނެކަމަށެެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ކުރިއިރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ