މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ގެއަކަށް ފެންވަދެފައި: ފޮޓޯ: ނައުޝާދު

​ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފައިނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެއްޖެ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ފައިނުގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފައިނަަށްވެސް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަންނާތީ އެ ގޭގެއިން މިހާރު ދަނީ ވެލިބަސްތާ ޖަހައިގެން ފެންވަނުން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ފެންވަދެ ބައެއް ގޭގޭގެ ތަކެއްޗަށް ވެސް ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ