މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ފުޓްބޯޅަ ޓީމް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ފައިނު ފުޓްސަލް ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެއެެވެ.

މި މުބާރާތް ފަށަން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 15 ގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ޓީމްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ރޭގެ ނިޔަލަށް ހަމަވިއިރު ފައިނުން ވެސް ވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅޭ އެ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ބުރާއި، ޒޯން ބުރުގެ އިތުރުން ނޮކްއައުޓް ބުރު ހިމެނޭނެއެވެ. އަތޮޅު ބުރަށް ފަހު ޒޯން ބުރަށް ޓީމުތައް ކޮލިފައިވާއިރު، ނޮކްއައުޓް ބުރުން ޖާގަ ލިބިގެންދާނީ ޒޯން ޗެމްޕިއަނުންނާއި ރަނަރަޕް ޓީމުތަކަށެވެ. މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް އަށް ޒޯނެއް ހިމެނެއެވެ.

މި އަހަރު ބޭއްވި ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަނީ 102 ޓީމު ބައިވެރިވެފައެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ގދ. ވާދޫ ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލ. ގަމުންނެވެ. ‏

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ