މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްޓީ

​މީދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރަ ފަލަސްތީނަށް

ރ. މީދޫގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްްދުވަހުގެ މުސާރަ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކަކީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މީދޫ ކައުންސިލް، މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު، މީދޫ ޕޮލިސް، ފެނަކަ، ބީއެމްއެލް، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އަދި މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންނެވެ.

މި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، 72،000 ވަނީ ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މުޅިރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑްރައިޒިންތަކުގައި ފަލަސްތީނަށް ވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ