މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ހުސެން

ފައިނު މުއައްސަސާތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ކައުންސިލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒަށް މޮޅެއް

ފައިނުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރޭ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ ކައުންސިލް ޓީމާއި ފެނަކަ ޓީމެވެ. އެ މެޗް ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 5 - 3 އިންނެވެ.

މި މެޗްގެ މޭންއޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކައުންސިލް ޓީމްގެ މުޙައްމަދު ފައިޞަލްއެވެ. 

ރޭގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ކުޅުނީ ސްކޫލް އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމެވެ. އެ މެޗް ސިއްހީ މަރުކަޒުން ކާމިޔާބުކުރީ 6 - 5 އިންނެވެ. 

އެ މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ޓީމްގެ އަލީ ޒާހިރެވެ.‏

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ