މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަދަދު

ރާއްޖޭގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޖަލްސާގައެވެ. 

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙުސެން ލަތީފް ވެސް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ. 

ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހުވާ ލައިދެއްވީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ.‏

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ