މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޒިޔާދު

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހިންގުން ވެސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކުރަނީ

ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނުގައި ރ. އުނގޫފާރުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހިންގުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު ވަނީ ވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހު އެފަދަ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ހިންގެވުމަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ‏ގެންނަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން، މިއަދު ފޭސްބޫކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އުނގޫފާރުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގައި އިސްލާމީ އިލްމު ފެތުރުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިހާރު އެ ތަނަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. އަދި އެތަނުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ބައެއް ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި، ތިނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވެސް މިއަދު ވަނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ