މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އައިޔޫއެމް

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާ ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ކެމްޕަހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ރ. އުނގޫފާރުގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މިއަދު އެ ޔުނިވަސިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދެވެ. އަދި އެމްއެންޔޫގެ ފަރާތުން ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. އަލީ ޒާހިރެވެ.

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ 2012 ގައި އަނިޔާވެރިކޮށް އަވަހާރަކޮށްލި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ އަލީގެ ހަނދާނުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބިނާކުރި ތަނެކެވެ. އެތަން އައިޔޫއެމްގެ ކެމްޕަހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމު ފަތުރައި، ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އުނގޫފާރު މަރުކަޒު އައިޔޫއެމްއާ ހަވާލުކުރިއިރު ތިނަދޫގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވެސް ވަނީ އައިޔޫއެމްއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ