މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އޮބިއޮން

ފައިނު އެފްސީގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކަށް އޮބިއޮން

މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާ ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފައިނު އެފްސީގެ ކޯ ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ސްޕޯޓްސް ފިހާރަ އޮބިއަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ތަފާތު އެކި ސާމާނު ވިއްކާ، ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އޮބިއޮންއިން ވަނީ، ފައިނު އެފްސީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 

އެގޮތުން، ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްއަށް ބޭނުންވާ ކޯނު، ބިބްސް ފަދަ ތަކެތި ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް، ޓީމަށް ބޭނުންވާ އެކި ތަކެތި އޮބިއޮންގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ޓީމްގެ މެނޭޖުމަންޓުން ޝުކުރުވެރިކަމާއިއެކު ފާހަގަ ކުރެއެވެ. 

ފައިނު އެފްސީއަކީ މުޅިން އަލަށް މިފަހަރު ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ޓީމެކެވެ. މި ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ