މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަބްދުއަލީ

އުނގޫފާރުގައި ފަރުމަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި

ފަރުމަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު އުނގޫފާރު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވާގޮތުގައި އޭނާ ފަރުމަހަށް ނުކުމެ އުޅުނީ ޑިންގީއެއްގައެވެ. އަދި މިޔަރު ހަމަލާދީފައިވަނީ އޭނާގެ އަތަށްކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މިހާރު އޭނާއަށް ދަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ