މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ކިނޮޅަހު ފުއްޓަރަށް ދޯންޏެއް އުރިއްޖެ

ރ. ކިނޮޅަހު ފުއްޓަރަށް ދޯންޏެއް އުރިގެން އެ ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އުރިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ދޯންޏެކެވެ. އަދި ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އަދާހަމަ: ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން މިހާރުވަނީ ދޯނި ފުންކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ