މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްޖޭއެސް

​ރާބަދި ޗެލެންޖު 2024 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކޯރާ ކޯރާ ހޯދައިފި

ރ. މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ރާބަދި ޗެލެންޖުގެ މި އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކޯރާ ކޯރާ ހޯދައިފިއެވެ.

ކޯރާ ކޯރާ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ދިގަލި މޯލްޑިވްސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 6 - 2 އިންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ