މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

​ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ ފެށިގެން ކުރިއަށް

ފައިނު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ ރޭ ފަށައިފިއެވެ.

މި ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތާއި ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ފަށާފައިވާއިރު، ފުޓްސަލްގައި 6 ޓީމަކުން ކުޅެއެވެ. 

އަދި ހޭންޑްބޯލްގައި 3 ޓީމް ހިމެނެއެވެ. 

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނީ ޑާކްސިޓީ އަދި އެލްއެގްޒިޓޯ އެވެ. އެ މެޗް 3 - 0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޑާކްސިޓީއެވެ.

ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ޓީމް ޗެމްޕިއަންސް އަދި ފިއުރިއަސް އެފްސީއެވެ. މި މެޗް 12 - 2 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ފިއުރިއަސް އެފްސީއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ