މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޒިޔާދު

މޫދު ޓްރޭނިންގއެއްގައި އުޅެނިކޮށް އުނގޫފާރު ޒުވާނަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި

އެމްއެންޑީއެފް ލ. ކައްދޫ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މޫދު ޓްރޭނިންގއެއްގައި އުޅެނިކޮށް އުނގޫފާރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފިއެވެ.

މިއަދު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ރ. އުނގޫފާރު ނިއުލައިފް، މުޙައްމަދު ޒައިދާން އަށެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފަލަމަސްގަނޑުން ބޮޑުބަޔަކަށް މިޔަރު ވަނީ ހަމަލާދީފައެވެ. އަދި އެމަޖެންސީގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. 

އެހެންކަމުން އޭނާގެ އާއިލާއިން ލ. އަތޮޅަށް ފުރުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
83%
ދެރަވި
17%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ