މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މިޔަރެއް ހަމަލާދީގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

މޫދު ޓްރޭނިންގ އެއްގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއް ހަމަލާދިނުމުން އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރ. އުނގޫފާރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ރ. އުނގޫފާރު ނިއުލައިފް، މުޙައްމަދު ޒައިދާން އެވެ. 

ޒައިދާން ނިޔާވީ، އެމްއެންޑީއެފް ލ. ކައްދޫ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ހިންގި މޫދު ޓްރޭނިންގއެއްގައި މޫދުގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއް އޭނާގެ ފަޔަށް ހަމަލާ ދީގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރުވެގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

ތަފުސީލު އަންނަނީ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ