މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ކައުންސިލް

ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އއ. މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ފައިނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަދު ފައިނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ.

މި ދަތުރުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

މަތިވެރީ ކައިންސިލްގެ ޓީމް ފައިނަށް އައުމުން ފައިނު ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ކައުންސިލަށް ހޫނު ބަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އަދި ދެ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.‏

އަދި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ޓީމުންވަނީ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލާލާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ