މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17
ފޮޓޯ: އިންޓަރނެޓް

ކޯވިޑް19: ޖަރުމަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެކްސިން އިންސާނުންގެ ގައިގާ ޓެސްޓު ކުރަނީ!

ކޯވިޑް19 އަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ވެކްސިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނުންގެ ގައިގާ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ޖަރުމަނުން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މި ކަން ހާމަ ކޮށްފައި ވަނީ، އެގައުމުގެ، ފެޑަރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ވެކްސިން އިންނެވެ.

މި ކަން ހާމަ ކޮށްފައި ވަނީ، އެގައުމުގެ ފެޑަރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ވެކްސިން އިންނެވެ. މި ޓެސްޓު ތަކުގައި، ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ތިބި 18 އަހަރާއި 55 އަހަރާއި ދެނެދުގެ 200 މީހުން ބައިވެރި ވާނެއެވެ. މި ޓެސްޓު ތަކުގައި، އެމީހުން ގަޔަށް މި ވެކްސިންގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ޖަހާ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ. މި ވެކްސިން އުފައްދާފައި ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔޯ އެންޑް ޓެކް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.

މި ޓެސްޓު ތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބު ނަމަ، 2 ވަނަ ބުރުގައި އިތުރު މީހުންގެ ގައިގައި މި ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހައި ރިސްކު ބަލި މީހުން ހިމެނެއެވެ. 

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް، 2 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ޕޮސިޓިވު ވެ، އެއްލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. 

އަޙުމަދު އިނާހް

Ahmed Inaah

އަޙްމަދު އިނާހްއަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ފަރާތެކެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދާއިރާއެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ