މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސް

އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސްގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވާ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވާ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނު އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކުރި އަރޓިކަލް ފޭސްބޫކްގައި ޝެއަރކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވުމަށް އެފިހާރައިގައި ބޭއްވި ގުރުއަތުލުމުން ހޮވިފައިވަނީ، ރ. އުނގޫފާރު މުޙައްމަދު ހަމްދޫންއެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަރާތަަށް ޙައްޤުވާ 500 ރުފިޔާގެ ވައުޗަރ މިހާރުވަނީ އެފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 

ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ފައިނު އޮންލައިންގެ އެއަރޓިކަލް ޖުމުލަ 756 ފަރާތަކުން ޝެއަރކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ