މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17

އިނގުރައިދޫއަށް ކަރަންޓީނަށް އައި 2 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގުރައިދޫއަށް ކަރަންޓީނަށް އައި 2 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މި ދެމީހުންނަކީވެެެެސް ބަންގްްްްްްްްްްލަދޭޝްގެ ދެ މީހުންކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

މިމީހުން ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގިފައިވަނީ، ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ނިންމުމަށްފަހު ޓެސްޓް ކުރުމުންނެވެ. އަދި މިމީހުން އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްނުވެ ފަށާނެކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިނގުރައިދޫ ލޮކްޑައުން ކުރާނެ ކަމަކަށް އަދި ނުބެލެވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

20%
އުފާވި
60%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ