މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:28
ފަތިސް
04:48
04:48
އިރުއަރާ
06:01
06:02
މެންދުރު
12:15
12:18
އަޞްރު
15:29
15:31
މަޣްރިބް
18:20
18:24
ޢިޝާ
19:34
19:38
ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ދުވާފަރު ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ހޯދައި, މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދުވާފަރު ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ހައްޔަރު ކުރި މީހަކީ މިފައިސާ ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހެއް ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދުވާފަރު ފިހާރައަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަަށްބުނެ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެދުވަހުގެ 19:40 އެހާކަންހާއިރު އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއިންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފިހާރައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން 1050 ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާއިރު، މިފައިސާތައް ފެނިފައިވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މިހާ އުޅެމުންދާ ގެއިންނެވެ. މިހާތަނަށް ބެލިބެލިމުން އެފިހާރައިން ވަގަށް ނަގާފައިވަނީ 1900 ރުފިޔާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މިމައްސަލަ ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ