މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ރެއާލް މެޑްރިޑާާާއި ޔުވެންޓަސްވެސް ޗެންޕިއަންސް ލީގުން ކަޓައިފި!

ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، ޗެންޕިއަންސް ލީގު އަލުން ފަށާފައި ވަނީ މިރެއެެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ރައުންޑް އޮފް 16 ގެ މެޗުތަކުން ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ވަނީ މުބާރާތާއި އަލްވަދާއު ކިޔާފައެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލު ކުރީ އިނގިރޭސި ގަދަބާރު، މެންޗިސްޓާ ސިޓީ އާއެވެ. މި ދެޓީމު ބައްދަލު ކުރި 2 މެޗުވެސް ސިޓީއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މިއީ ޒިދާންގެ ކޯޗު ކަމުގެ ދަށުގައި ޓީމެއް ޗެންޕިއަންސް ލީގުން ކެޓި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. 

ފްރާންސްގެ އޮލިންޕިކް ލިޔޯން، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ވަނީ، އަވޭ ގޯލްގެ ފައިދާއިންނެވެ. މިދެޓީމު ފުރަތަމަ ލިޔޯންގެ ދަނޑުގައި ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބު ކުތީ 1-0 ކުންނެވެ. މިރޭ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޔުވެންޓަސް އިން 2-1 ކުން ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް، ޔުވެންޓަސް ވަނީ މުބާރާތުން ވަކިވާން ޖެހިފައެވެ. 

މުބާރާތުގެ މެޗުތައް މާދަމާ ރޭވެސް ކުޅޭނެއެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފެށިގެން މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ވެސް ދެން ކުރިޔަށް ދާނީ ވޯލްޑް ކަޕް އުސޫލުން އެންމެ ދަނޑެއްގައެވެ. މިއީ ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ޔޫއެފާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ. 

އަޙުމަދު އިނާހް

Ahmed Inaah

އަޙްމަދު އިނާހްއަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ފަރާތެކެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދާއިރާއެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ