މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ބަޔާނުން އުފުލާލައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ބަޔާނުން ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ބަޔާނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 1 - 0 ން ނެވެ. މި ނަތީޖާ އާއިއެކު ބަޔާނުން ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި 6 ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލާފައެވެ. 

މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ، 58 ވަނަ މިނެޓްގައި، ކޫމަން އެވެ. އެގޯލަކީ ކޫމަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މި ސީޒަނުގައި ޖެހި 3 ވަނަ ގޯލެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

40%
އުފާވި
20%
ދެރަވި
20%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ