މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15

2 މީހުނާއިއެކު ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

2 މީހުނާއިއެކު ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ގެއްލިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ، ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ މާމުނަގައު އިން ފުރައިގެން ކިނޮޅަހަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެކެވެ. 15 ފޫޓްގެ މި ޑިންގީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޮދަން އޭރިޔާގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ