މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
މިއަދު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް ފޭސްބޫކް ޕޭޖް

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ހަރަކާތަކީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި މަޑުއްވަރިީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މިއަދު ހިންގި ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ޖުމްލަ 37  ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށާއި މިޚަރަކާތުގެތެރެއިން 24 އުޅަނދަކަށް އޮޑީ ނަމްބަރު ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 13 އުޅަނދެއް ސަރވޭކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައިވާކަމަށްވެސް މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ  

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، އިދާރާއިން ބޭރުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމްކޮށްގެނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ