މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލުން ރައީސް ސޯލިހް އާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދަނީ

ރ. އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑިރެކްޓަރަކު ހޯދަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މި މަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި -/8835 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/2000 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަޕޯޓިން ކޯރ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/1100 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

އީ.އެކްސް 1 ގެ ލެވެލްގެ މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 27 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ