މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: ވިޒިޓް ކިނޮޅަސް

އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވެފައިވާތީ ކިނޮޅަހުން ސަރވައިލެންސް 2 ސާމްޕަލެއް ނަގައިފި

މިދުވަސްވަރު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވެފައިވާތީ ކިނޮޅަހުން ސަރވައިލެންސް 2 ސާމްޕަލެއް ނަގައިފިއެވެ. 

ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި 2 ސާމްޕަލް އަކީ، ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ރަށުގައި އިތުރުވެފައިވާތީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ޑޮކްޓަަރަށް ދެއްކި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2 މީހެއްގެ ގައިން ނެގުނު 2 ސާމްޕަލް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ކޮވިޑް19 އަށް ކިނޮޅަހުން މީގެ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ މީހާއާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ މީހާއާއި ކޮންޓެކްޓްވި އެއްވެސް ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރު އެރަށުގައި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ހުން ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މިންވަރު އިތުރު ވެފައިވާތީ، އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވަނީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތަކެއް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ރޯގާ ޖެހުމުން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި ރޯގާގެ އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މަރުކަޒުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށާއި އަދި މަރުކަޒަށް ދާނަމަ މާސްކް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ