މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި 2 ޓީމް - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިޔާ

ޔޫ.ސީ.ސީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތައް ޔަގީން ވެއްޖެ

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން ބާއްވާ ލެވިސްޓާ ފުޓްސަލް ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ޓިކެޑާއި ޓީމް އޮރި ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. 

އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ގުރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޑިކެޑާއި ގުރޫޕް ބީގެ ދެވަން ކޭޑީ އެފް ޓިއެވެ. ފޯރިގަދަ މެޗްގެ ފަހުކޮޅު ޑިކެޑް ކުޅުންތެރިއަކު ކުރި ފައުލަކަށް ދެވަނަ ރީނދީ ކާޑާއެކު ރަތްކާޑެއް ދެއްކި މި މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް އެއް ލަނޑު ޖަހާފައި އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށްވަނީ ޕެނަލްޓީޖަހާފައެވެ. ފޯރިގަދަ މެޗަށްފަހު ޖެހި ޕެނަލްޓީތައްވެސް ފޯރިގަދަވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ. އެގޮތުން 2 ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ފަސްޕެނަލްޓީން ތިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އަދި ކޮންމެ ޓީމެއްގެވެސް ދެ ޕެނަލްޓީ ކީޕަރުންވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޭޑީން ޖެހި ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ބޭރަށް ދިއުމުން ފައިނަލް ކަށަވަރުކުރުމަށް ޑިކެޑަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުވާލީ ކޭޑީގެ ކީޕަރއެވެ. ދެ ދެޓީމުން ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެންމެ ފަހުން ކޭޑީން ޖެހި ޕެނަލްޓީވަނީ ބޭރަށް ގޮސްފައެވެ. އެއަށްފަހު ޑިކެޑަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ޑިކެޓް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރި ދެޓީމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެފަހަރު ޗެންޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ކޭޑީ އެފްޓީންނެވެ. 

ސެމީފައިނަލް ދެވަނަ މެޗްގައި ޓީމް އޮރިއާއި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ގުރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ހާސިލުކުރި ބީސީ ބޯއީސްއެވެ. ވާދަވެރިކުޅުމަކަށްފަހު ދެލަނޑު އެއްލަނޑު މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް އޮރިއެވެ. އޮރިން ކޮންމެ ހާފެއްގައިވެސް އެއްލަނޑު ޖެހިއިރު ބީސީން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަޑު ފެންނިގެން ގޮސްފައިވަނީ މެޗްގެ ފަހުކޮޅު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. މި މެޗްގެ މޮޅުކުރުންތެރިއަކަށް ޓީމް އޮރީގެ ކީޕަރ މުޙައްމަދު އަޝްވާނު ހޮވިފައިވާއިރު ފުރަތަމަމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޑިކެޑުގެ ކީޕާރ އަހުމަދު އަފްޒަލެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. މިފަހަރު ހަތް ޓީމު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ ލޮޓަސް ފިހާރައިން ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓްކުރާ ލެވިސްޓާ ކޮފީ ބުރޭންޑުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަމާހް 1 week ago

ކޮބާ އުނގޫފާރު.ކޮމް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ