މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
މިރޭގެ މެޗްގެ ތެރެއިން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ޑްރީމަރސް އެފްސީ އާއި ޔޫ އެފް ސީ ބައްދަލުކުރި މެޗް ޔޫ އެފް ސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރ. ފައިނު ފުޓްސަލް ޓީމެއް ކަމަށްވާ ޑްރީމަރސް އެފްސީ އާއި ރ. މީދޫ ޔޫ އެފް ސީ ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗް ޔޫ އެފް ސީ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. 

މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗްގައި ޔޫ އެފް ސީން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އަދި އެޓީމުން މި މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 8 - 1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. ޑްރީމަރސް އެފް ސީން ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލް ނަގާފައިވަނީ ހުސެން ޒާހިރެވެ. 

މިދުވަސްވަރު ރަށުން ބޭރުގެ އެކި ޓީމްތަކާއި ފައިނު ފުޓްސަލް ޓީމްތަކުން އަންނަނީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ކުޅެމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އޮޑި 1 week ago

އޮޑިޕާކަށްވުރެ ރަނގަޅު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ