މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
މިއަދުގެ މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ވަސީމް

މިއެސްޓަރ އާއި ޑަރކްޓައުން ބައްދަލުކުރި މެޗް ޑަރކްޓައުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނު ފުޓްސަލް ޓީމެއް ކަމަށްވާ މިއެސްޓަރ އާއި މާކުރަތު ފުޓްސަލް ޓީމެއް ކަމަށްވާ ޑަރކްޓައުން މިއަދު ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗް ޑަރކްޓައުންއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. 
މެޗްގައި ވާދަކުރި ދެ ޓީމް - ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ޝާވިން
ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު މި މެޗް ޑަރކްޓައުން އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 5 - 2 އިންނެވެ. މިމެޗްގައި މިއެސްޓަރ އިން ޖެހި 2 ގޯލްވެސް ޖަހާފައިވަނީ އެޓީމްގެ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢުއެވެ. 

މިއެސްޓަރ އިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިނު ދަނޑުގައި ރަށުން ބޭރުގެ އެކި ޓީމްތަކާއި އަންނަނީ މެޗްތައް ކުޅެމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ