މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު

އޮޑިޕާކާއި އިނގުރައިދޫ ޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗް އިނގުރައިދޫ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފައިނު ފުޓްސަލް ޓީމެއް ކަމަށްވާ އޮޑިޕާރކާއި ރ.އިނގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަކާއި އިއްޔެ ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗް އިނގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. 

ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އިއްޔެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗް އިނގުރައިދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 5-1 އިންނެވެ. މިމެޗްގައި އޮޑިޕާރކުން ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލް ޖަހާފައިވަނީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އަޙްމަދު ރިޝްފާނެވެ. 

އޮޑިޕާރކުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިނު ދަނޑުގައި ރަށުން ބޭރުގެ އެކި ޓީމްތަކާއި އަންނަނީ މެޗްތައް ކުޅެމުންނެވެ. އަދި ރަށުން ބޭރުގައިވެސް އެކި ޓީމްތަކާއިއެކު އަންނަނީ މެޗްތައް ކުޅެމުންނެވެ. އެންމެފަހުން އޮޑިޕާކް ކުޅެފައިފަނީ ރ. މީދޫ ތަންގަނޑު އެފްސީއާއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ