މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ޤާއިމްކުރަނީ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޤާއިމްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްތައް ޤާއިމްކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކީ، މީދޫ، ރަސްމާދޫ، ދުވާފަރު އަދި މާކުރަތެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދެން ޕާރކް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ބ. ކެންދޫ، ބ. ގޮއިދޫ، ބ. ފުޅަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި ޅ. ކުރެންދޫގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ