މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރ. ކުޑަކުރަތުން ކޮވިޑް19 ގެ 63 ކޭސް ފެނިއްޖެ

ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ރ. ކުޑަކުރަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެގައިވަނީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑީރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓްވީ މީހުންގެ އަދަދު 84 އަށް އެރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 52 މީހުންނަކީ ރ. ކުޑަކުރަތުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންކަމަށެވެ.

އެރަށުން، އަލާމާތްތައް ހުރި ބަޔަކު ފެނިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ، މިމަހުގެ 21 އަދި 22 ގައި ޖުމްލަ 89 ސާމްޕަލް ނެގިފައިވެއެވެ. އަދި 23 ވަނަ ދުވަހު މީގެ ތެރެއިން 4 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށާއި އަދި 24 ވަނަ ދުވަހު މީގެ ތެރެއިން 7 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށްވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

އެހެންކަމުން މިއަދު ފެނުނު 59 ކޭސް އާއިއެކު ޖުމްލަ 63 ކޭސް އެރަށުން ވަނީ ފެނިފައެވެ. ކޭސްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މިހާރު ވަނީ މޮނީޓަރިންގ އަށް ލާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ