މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: ފޭސް

ފޭސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގެލެކްސީ ހޯދައިފި

ފޭސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގެލެކްސީ ހޯދައިފިއެވެ.

ފައިނުގެ އުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮަށްގެން މުޅިން އަލަށް ފެށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ރޭ ވާދަކުރީ، ގެލެކްސީ އަދި ޑީވީޑީ ފޯސްއެވެ. މި މެޗް ގެލެކްސީން ކާމިޔާބު ކުރީ 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ގެލެކްސީގެ މޫސާ ސަމަދެވެ. 
ޓީމްތަކަށް އިނާމް ހަވާލު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ފޭސް
ޓީމްތަކަށް އިނާމް ހަވާލު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ފޭސް
ޓީމްތަކަށް އިނާމް ހަވާލު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ފޭސް
ޓީމްތަކަށް އިނާމް ހަވާލު ކުރަނީ - ފޮޓޯ: ފޭސް
މިމެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ޓީމަކަށްވަނީ ޚާއްޞަ އިނާމެއް ދީފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާއަށްވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އިނާމް ހަވާލު ކޮށްފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކުޅުނީ، މޫސާ ޢަލީ މަނިކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރަށުގެ ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ޓީމަކަށްވަނީ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައެވެ. 

މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިނަލްގައި ކުޅުނު ދެ ޓީމަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްފައި ވެއެވެ. 

މި މުބާރާތަކީ ކުރީގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއްގެ އެންމެ ރަންޒަމާނުގެ ހަނދާންތައް އާވެގެން ދިޔަ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ މުބާރާތެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ