މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޑރ. އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް - ފޮޓޯ: ޕީ.އެސް.އެމް

ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުހެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މީދޫގައި

ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް މާދަމާރޭ ރ. މީދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

" ކަށްވަޅުގެ ފުރަތަމަރޭ" މި މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ދަރުސް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާޙުންނެވެ. މި މުހިންމު މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރުސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2020 ނޮވެމްބަރ 20 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އައިންތު 6 months ago

މި ދަރުސް ވަރަށް ފުރިހަމަ، މި ފަދަ ދަރުސްތަށް ގިނައިން ބާއްވަންވީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ