މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ޑރ. އާދަމް ޝަމީމް ބިން އިބްރާހީމް - ފޮޓޯ: ޕީ.އެސް.އެމް

ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުހެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މީދޫގައި

ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް މާދަމާރޭ ރ. މީދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

" ކަށްވަޅުގެ ފުރަތަމަރޭ" މި މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ދަރުސް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާޙުންނެވެ. މި މުހިންމު މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރުސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2020 ނޮވެމްބަރ 20 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އައިންތު 1 week ago

މި ދަރުސް ވަރަށް ފުރިހަމަ، މި ފަދަ ދަރުސްތަށް ގިނައިން ބާއްވަންވީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ