މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
މީދޫޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދަޢުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނާއިފް - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނަގައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ.

ފާއިތުވި ދައުރުގައިވެސް ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނެގިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފައިނު އޮންލައިނުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނާއިފް ވިދާޅުވީ، ނަން އަނބުރާ ނެގީ އަމިއްލަ ސަބަބަކަށް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަން ކަމަށެވެ. 

ނާއިފް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، އެރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ތާއީދު ލިބިފައިވާ ޒުވާނުންނާއިއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މީދޫ ސޮރު 3 months ago

ނާއިއްޕެ އަކީ ކައުންސިލް ކަމަށް ވަރަށް ފައްކާ ބޭފުޅެއް، ނަން ނެގީތީ ހިތާމަ ކުރަން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ