މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް

"އައިލެންޑް ޓްރޭޑް އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންސް" ފަށައިފި

އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އައިލެންޑް ޓްރޭޑްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2 ޑިވިޜަނަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ. އެގޮތުން، ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޜަނުގައި 5 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އަންހެނުންގެ ޑިވިޜަނުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 4 ޓީމެކެވެ.

އިއްޔެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް
އިއްޔެ މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވާއިރު، މުބާރާތަށް ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލެބެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުމަކީ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ކުޅިވަރުގެ ފޯރި ގަދަކުރުން ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ