މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
މިރޭ ބައްދަލުކުރި ދެޓީމް

މިއެސްޓަރ އާއި އުނގޫފާރު ސީ ސްކޮޑް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފި

މިއެސްޓަރ އާއި އުނގޫފާރު ސީ ސްކޮޑް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗް 4 ލަނޑު 2 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، ސީ ސްކޮޑުންނެވެ. މި މެޗްގައި މިއެސްޓާއިން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ، ޝަފީޢު އާއި ޝަހީދުއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ