މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ޢަބްދުއް ރައޫފް

ފައިނު ކައުންސިލުން ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ފައިނު ކައުންސިލުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން 29 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ލައިސަންސް ބުރެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ނަން ނޯޓް ކުރުމަށްވެސް އިޢުލާނުގައި އެދިފައިވެެއެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ