މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ހޯޕް ފެރީން ރ. އަތޮޅަށް އައި ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަތުރުކުރި އެންމެންގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު 14 އަށް

05 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ރ. އަތޮޅަށް ހޯޕް ފެރީގައި ދަތުރުކުރި ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެދުވަހު އެ ފެރީން ދަތުރުކުރި އެންމެންގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު 14 އަށް ދަންމައިފިއެވެ.

މާލެ ދަތުރުކުރާ މި ފެރީން ދަތުރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އަލިފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި މީހެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މި މީހާގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ، ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓާ ކޮވިޑް19ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެނެވެ. 
ރ. މަޑުއްވަރީޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ފޭސްބޫކް ޕޯސްޓް
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ކަރަންޓީން މުއްދަތު 10 ދުވަހަށް ކުރުކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރުގެޑިސެމްބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، 04 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ކުރިން ދަތުރުކުރި މީހުން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި ޕޮޒިޓިވް މީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން ކަރަންޓީނު ވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތަކީ 14 ދުވަސް ކަމުގައިވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

05 ޖަނަވަރީގައި އެ ފެރީން ދަތުރުކުރީ އަލިފުއްޓަށް 4 މީހުން، ވާދޫ 1، ރަސްގެތީމު 2، އަނގޮޅިތީމު 1 އަދި ދުވާފަރަށް މީހެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ލަކް 1 week ago

ބޭޑް ލަކް ފޯ 14 ޑޭސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މޫސަ 1 week ago

ކިހިނެއް ހަދާނީ..

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ