މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަޙުޒަމް

ދުވާފަރު މަސްދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ދުވާފަރު މަސްދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ފަރަށް އަރާފައިވަނީ، 11 މީހުނާއެކު އެންދަމަން އުޅުނު "ހިތްވަރު" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެކެވެ. މި ދޯނި އަރާފައިވަނީ ރ. ކަނދޮޅުދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައިވާ ފަރަކަށެވެ. މި ދޯނި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޮދަން އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މި ދޯނި މިހާރުވަނީ ފުންކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ