މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ފެބްރުއަރީގައި އުނގޫފާރުގައި ފަށާ މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ޓީޗިންގ) ފެބްރުއަރީގައި އުނގޫފާރުގައި ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން، ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި ޔުނިވަރސިޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ޓީޗިންގ) ހިމެނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މި ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ، 28 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން 04 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދަމު 23:59 ނިޔަލަށެވެ. މި ކޯހާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  courses.mnu.edu.mv/އިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި ކޯސްތަކަށް އެޕްލައިކުރުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް mnu.edu.mv/apply/ގައިވާ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ