މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އިނގުރައިދޫން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރ. އިނގުރައިދޫން ބަނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، މި ބުރު އެރަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 1100 އަކަފޫޓާއި 1400 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ 52 ގޯއްޗެވެ. 

ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2021 ފެބްރުއަރީ 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 މާރޗް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން 12:00 އަށް ކަމަށްވެސް އެ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ