މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

އުނގޫފާރުގެ 18 ގެއެއް މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފި

އުނގޫފާރުގެ 18 ގެއެއް މޮނީޓަރިންގ އަށް ލައިފިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެރަށު ބޯޓެއްވެސް ވަނީ މޮނީޓަރިންގއަަށް ލާފައެވެ. އެރަށުގައި ކަރަންޓީންގައި ނެތް މީހަކު އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭއިން އިއްޔެ ވަނީ އުނގޫފާރަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ. އުނގޫފާރުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، އެރަށުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓުގެ އިސް މީހެއްގެއާއިލާ މީހެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ