މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

މިމަހު 2 ގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި ދިއްފުށި 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިމަހު 2 ގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރު ކުރި ކ. ދިއްފުށީ 2 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ފައިނު އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މި މަހުގެ 2 ގެ ފަހުން އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރި އެރަށު 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ދެ މީހުންވެސް މިހާރު ތިބީ ހޯމް ކަރަންޓިންގައި ކަމަށްވެސް ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ ދެމީހުންނަކީ މި ފަހުން މާލެ ގޮސްފައިވާ ބައެއް ނޫންކަމަށާއި ޓެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އޭގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ހިމެނޭތީ މިހާރު ވަނީ ސްކޫލް ކިޔެވުން ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ދެމީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އުނގޫފާރު ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅިގެންތޯ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ