މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

ރ. އަތޮޅު ފެރީ މާދަމާ ދަތުރު ކުރާނެ

ރ. އަތޮޅުގައި އަތޮޅު ތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ ފެރީ މާދަމާ ދަތުރު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރުން ކޮވިޑް19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު މާދަމާ ދަތުރުތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އުނގޫފާރާއި މަޑުއްވަރީ ވެސް މިހާރު ވަނީ މޮނީޓަރިންގ އިން ނަގާފައެވެ. 

ރ.  އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ